Οριστικές τοποθετήσεις εντός ΠΥΣΠΕ Κέρκυρας 2017 (25-05-17)

Οριστικές τοποθετήσεις εντός ΠΥΣΠΕ Κέρκυρας 2017 (25-05-17)

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κέρκυρας ανάρτησε, μετά την υπ’ αρ.17/25-5-2017 συνεδρίαση του Π.Υ.Σ.Π.Ε Κέρκυρας, τoν πίνακα μεταθέσεων εντός ΠΥΣΠΕ–οριστικών τοποθετήσεων των κλάδων ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ70 (ΣΜΕΑΕ), ΠΕ11, ΠΕ06 και ΠΕ16.

Οι εκπαιδευτικοί έχουν δικαίωμα υποβολής ενστάσεων επί του παρακάτω πίνακα μέχρι την Τετάρτη 31-05-2017 και ώρα 12.00 μ.μΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΕ70

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΕ60

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΕ16

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΕ11

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΕ06

Πηγή: ΔΠΕ Κέρκυρας