Οδηγίες για τη διαχείριση της διδακτέας ύλης του μαθήματος των Θρησκευτικών (06-10-16)

Οδηγίες για τη διαχείριση της διδακτέας ύλης του μαθήματος των Θρησκευτικών (06-10-16)

Μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Πράξη 38/22-09-2016 του Δ.Σ.) στάλθηκαν από το ΥΠΠΕΘ οδηγίες για τη διαχείριση της ύλης του μαθήματος των Θρησκευτικών στο Δημοτικό Σχολείο για το σχολικό έτος 2016-2017.

Οι οδηγίες για τη διδασκαλία των Θρησκευτικών στο Δημοτικό περιλαμβάνουν:

Α. Εργαλεία και υλικά για την εφαρμογή των νέων Προγραμμάτων (1. Προγράμματα Σπουδών, 2. Οδηγοί Εκπαιδευτικού, 3. Διδακτικό Υλικό)

Β. Παιδαγωγικές και διδακτικές οδηγίες

Γ. Σχεδιασμός και βήματα στη διδασκαλία