30-08-2016: Αποσπάσεις-Προσωρινές Τοποθετήσεις εντός ΠΥΣΠΕ Κέρκυρας κλάδου ΠΕ70 σε ΣΜΕΑΕ

Αποσπώνται-τοποθετούνται προσωρινά οι παρακάτω εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ70 σε ΣΜΕΑΕ

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
1 Παναγιώτου Παναγιώτης Σ.Κ ΑΓΡΟΥ(Τ.Ε) 6Ο Δ.Σ (Τ.Ε)
2 Μπάτση Σταματία Δ.Σ 10Ο Δ.Σ 1ο Ειδικό Κέρκυρας
3 Αυγέρη Λαμπρινή Δ.Σ 14Ο Δ.Σ Μαντουκίου (Τ.Ε)
4 Γαρνέλη Όλγα Δ.Σ 7ο Δ.Σ 1ο Ειδικό Κέρκυρας
5 Χαλκιαδάκη Μαρία ΠΥΣΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ.Σ 11ο (Τ.Ε)