Γνωστοποίηση Οργανικών Θέσεων

Η Διεύθυνση Π.Ε. Kέρκυρας, καλεί: * τους εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ70 και ΠΕ60 Νηπιαγωγών που είναι στη Διάθεση του ΠΥΣΠΕ Κέρκυρας και έκαναν αίτηση για οριστική τοποθέτηση, *τους εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ70 Δασκάλων και ΠΕ60 Νηπιαγωγών, γενικής και ειδικής αγωγής,που υπέβαλαν αίτηση για βελτίωση θέσης και *τους εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ70 Δασκάλων και ΠΕ60 Νηπιαγωγών που ήρθαν με μετάθεση στο ΠΥΣΠΕ Κέρκυρας, να συμπληρώσουν τη δήλωση Οριστικής Τοποθέτησης/Βελτίωσης θέσης με τα σχολεία προτίμησής τους έως την Τετάρτη 13-07-2016 και ώρα 12.00 μ.μ  

Έχει παρέλθει η προθεσμία της πρόσκλησης