Ενημέρωση και οδηγίες για το ολοήμερο νηπιαγωγείο (01-09-16)

Λειτουργία Νηπιαγωγείων για το σχολικό έτος 2016-2017.

Ενημέρωση και οδηγίες για τον Ενιαίο Τύπο Ολοήμερου Νηπιαγωγείου

Το ωρολόγιο πρόγραμμα

Δήλωση τροποποίησης εγγραφής νηπίου στο προαιρετικό ολοήμερο πρόγραμμα

Πηγή: NP