Υπουργική Απόφαση Φ.3/898/97657/Γ1/25-9-2006 (ΦΕΚ 1507/τ.Β΄/13-10-2006): «Αριθμός νηπίων ανά Τμήμα στα Νηπιαγωγεία».