Το Σχέδιο Νόμου για την επιλογή Διευθυντών (19-05-17)

Το Σχέδιο Νόμου για την επιλογή Διευθυντών (19-05-17)

Κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή το Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για την επιλογή Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων.

Το Σχέδιο Νόμου σε μορφή Word


Η Αιτιολογική Έκθεση σε μορφή Word


Ο πίνακας τροποποιούμενων-καταργούμενων διατάξεων σε μορφή Word


Η έκθεση αξιολόγησης σε μορφή Word


Διευκρίνιση αναφορικά με τους Διευθυντές σχολείων (20-05-17)

Το ΥΠΠΕΘ διευκρίνισε ότι οι Διευθυντές Σχολείων που ήδη υπηρετούν σε σχολεία, θα έχουν τη δυνατότητα, αν το επιθυμούν, να υποβάλλουν εκ νέου την υποψηφιότητά τους στα σχολεία στα οποία υπηρετούν.

Πηγή: ΥΠΠΕΘ