Προεδρικό Διάταγμα 69/8/7/2016 (ΦΕΚ 127/τ.Α’/13-7-2016) «Αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα».